Roskilde fjordudvalg

Ansvarlig for søafmærkningen i

den sydlige del af Roskilde fjord 

 

Søkort opdateret april 2020

 

Søkort 118 delt på 5 A4 kort

Med et krav fra Geodatastyrelsen kan alle 6 kort, kun åbnes med en kode.     

Søkort 118/1 

Søkort 118/2 

Søkort 118/3

Søkort 118/4

Søkort 118/5

 

Lilleø renden Jyllinge --> pdf

 

Positioner til søkort 118

 

Opdateret nov. 2017 --> pdf

 

www.fjordforbindelsen.dk

 

www.kronprinsfrederiksbro.dk

 

Åbnings og Spærretider --> ¤

 

Pjece om færdsel på og     

omkring Roskilde fjord --> ¤

 

Regelsæt for sejlads på

Roskilde fjord 2012 --> pdf

 

Vandscootere ny

bekendtgørelse 

27. januar 2012  ---> pdf

 

 

Roskilde fjord er internationalt 

naturbeskyttelsesområde!

 

 

Risø DTU målestation --->  ¤

 

DMI`s seneste målinger ---> ¤

 


Roskilde Fjord ---> ¤

 

Webcam Roskilde havn ---> ¤

 

 

 

 

 

 

 


                        Siden er under stadig uddybning - opdateret 27. oktober 2020                                        

                                                                                                                              

 

Roskilde fjord er et naturskønt farvand i verdensklasse til sejlads, med alt der kan flyde og med mange havne og fredfyldte ankerpladser.

Fjorden er lavvandet, med en vanddybde der er, som vinden nu blæser. Hård vind omkring syd giver lavvande, 

og hård vind omkring nord giver højvande. 

 

Vanddybden ved sømærkerne er min. 2,20 m. ved middel vandstand.

Skibe med en dybdegang på 3,00 m. kan ved middel vandstand, sejle gennem de snævre løb og helt til Roskilde.

 

Dybden i Kølholmrenden er angivet til 2,20 m. på søkortet, men på grund af skallepumpning er her mere 

end 4 m. dybt.

Strækning med laveste vanddybde er løbet forbi Eskilsø, især fra bøje 208 og til bøje 213 - se kort --> ¤

 

Sejlads med sejlskibe under Kronprinsesse Marys Bro er mulig med  en mastehøjde på max 22 meter. 

  

  

 

Orientering om Roskilde Fjordudvalg ---->¤

Sømærkernes placering stemmer ikke altid overens med kortet,

da bundforholdene ændre sig med tiden, en forskel på op til 30 m.

kan forekomme.

Sømærkerne sættes selvsagt der, hvor det er mesthensigtsmæssigt.

Har du kendskab til sten og grunde, der ikke findes på kort 118

men gør det i virkeligheden.

Kontakt da Michael Olesen - Roskilde Fjordudvalg via mail på


stenoggrunde@roskildefjordudvalg.dk

Ny bøje 105A sydøst for KildegrundNy bøje 304A nordvest for Elleore Ny bøje nr. 300B syd for Sælklemmerne

 

   Store sten observeret syd for Døde jord !!

Ved fejl og mangler på søafmærkningen:

                                                                                         

Ny Farvandsafmærkning 2005 / 2009  ---->¤

Kontakt den lokale havnefoged, eller send en mail til RFU vagten


Bemærk at afmærkningen ikke vedligeholdes i perioden november til april. I samme periode er fyrlysene inddraget.


3. august 

Rød bøje no. 510 er igen på plads

1. august

Rød bøje no. 510 vest for Agernæs i lejre vig er drevet og ligger nu inde under land.

Vores entreprenør er på sagen.


24. juni 

I følge vores entreprænør står bøjerne som de skal.

Bemærk dog at den røde bøje no. 105 er flyttet et stykke mod syd. 


14. juni

Den nye kompasafmærkning nord for Marys bro og sydøst for Kildegrund er dervet nordpå, så den nu ligger nordøst for Kildegrund. 


13. juni

Kompasafmærkningen no. 249 er igen på plads


7. juni

Syd kompasafmærkningen "kabelrenden"  no. 249 vest for Jyllinge Nordhavn er væk


29. maj

Rød bøje i Kirkerenden er igen på plads


20. maj

Rød bøje i Kirkerenden, Nørre Rev ved Gershøj er væk


16. maj

Kompasafmærkningen nord for Vestre Tue er igen på plads


6. maj

Kompasafmærkningen nord for Vestre Tue er væk


27. april

Nu med lys på Egehoved og Skillepunktet.


23. marts 2020

Søafmærkningen er igen efter en isfri vinter på plads. Lys på Egehoved ved Bognæs og Skillepunktet nord for Jyllinge mangler dog pt.


Ny bøje udlagt sydøst for Kildegrund nord for Kronprinsesse Marys bro. 

Se kort længere nede på siden.


2019


4. juli 

Sejlrenden under Marys bro er nu tilbage som på de gamle søkort, dog er den røde bøje no. 107 lige syd for broen flyttet en anelse mod øst.

Renden er 50 m. bred under broen. Lys og rød/grønne markeringer sidder på brofaget, og gennemsejlingshøjden er 22 m. 


12. maj 

Rød bøje nordvest for Veddelev havn, er flyttet ca. 50 m. mod vest.


Ny nordbøje nordvest for Elleore på pos.

55* 41,399 N. 12* 03,543 Ø 

Se kort længere nede på siden.Ny kompasafmærkning ved stengrund syd for Sælklemmerne. Se kort længere nede på siden.