Roskilde fjordudvalg

Ansvarlig for søafmærkningen i

den sydlige del af Roskilde fjord 

 

Søkort opdateret maj 2019

 

Søkort 118 delt på 5 A4 kort

Med et krav fra Geodatastyrelsen kan alle 6 kort, kun åbnes med en kode.     

Søkort 118/1 

Søkort 118/2 

Søkort 118/3

Søkort 118/4

Søkort 118/5

 

Lilleø renden Jyllinge --> pdf

 

Positioner til søkort 118

 

Opdateret nov. 2017 --> pdf

 

www.fjordforbindelsen.dk

 

www.kronprinsfrederiksbro.dk

 

Åbnings og Spærretider --> ¤

 

Pjece om færdsel på og     

omkring Roskilde fjord --> ¤

 

Regelsæt for sejlads på

Roskilde fjord 2012 --> pdf

 

Vandscootere ny

bekendtgørelse 

27. januar 2012  ---> pdf

 

 

Roskilde fjord er internationalt 

naturbeskyttelsesområde!

 

 

Risø DTU målestation --->  ¤

 

DMI`s seneste målinger ---> ¤

 


Roskilde Fjord ---> ¤

 

Webcam Roskilde havn ---> ¤

 

 

 

 

 

 

 


                        Siden er under stadig uddybning - opdateret 18. maj 2019                                        

                                                                                                                              

 

Roskilde fjord er et naturskønt farvand i verdensklasse til sejlads, med alt der kan flyde og med mange havne og fredfyldte ankerpladser.

Fjorden er lavvandet, med en vanddybde der er, som vinden nu blæser. Hård vind omkring syd giver lavvande, 

og hård vind omkring nord giver højvande. 

 

Vanddybden ved sømærkerne er min. 2,20 m. ved middel vandstand.

Skibe med en dybdegang på 3,00 m. kan ved middel vandstand, sejle gennem de snævre løb og helt til Roskilde.

 

Dybden i Kølholmrenden er angivet til 2,20 m. på søkortet, men på grund af skallepumpning er her mere 

end 4 m. dybt.

Strækning med laveste vanddybde er løbet forbi Eskilsø, især fra bøje 208 og til bøje 213 - se kort --> ¤

 

Sejlads med sejlskibe under Kronprinsesse Marys Bro er mulig med  en mastehøjde på max 22 meter. 

  

  

 

Orientering om Roskilde Fjordudvalg ---->¤


16. maj 

Gennemsejlingshøjden under Marys bro er fra i dag 21.5 m.


Den 27. juni omlægges renden under Marys bro til den permanente posision. 

Gennemsejlingshøjden vil herefter være 22 m.


12. maj

Rød bøje nordvest for Veddelev havn, er flyttet ca. 50 m. mod vest.


Ny nordbøje nordvest for Elleore på pos.

55* 41,399 N. 12* 03,543 Ø 

Se kort længere nede på siden.


9. maj

Der er igen lys på bøjen syd for Veddelv.


5. maj 

Rød lysbøje syd for Veddelev er nu igen på rette plads. Lys er dog midlertidig inddraget for rep.


17. april

Øget gennemsejlingshøjde under K. Prinsesse Marys bro hen over påsken.

I perioden 13. -22. april flytter entreprenøren ekstraordinært materiel fra broen, så gennemsejlingshøjden kan øges til 21,5 meter. Dermed er det muligt for flere sejlere med en høj mast at passere broen.

Efter påske træder de gældende restriktioner igen i kraft.

Hvilket er 19.5 m.


10. april 2019

Søafmærkningen er på plads. 

God sejlsæson.


Midlertidig rende gennem arbejdsområde til den nye vejbro Kronprinsesse Marys Bro. Se kort længere nede på siden.


Ny kompasafmærkning ved stengrund syd for Sælklemmerne. Se kort længere nede på siden.


                 

                               

Sømærkernes placering stemmer ikke altid overens med kortet,

da bundforholdene ændre sig med tiden, en forskel på op til 30 m.

kan forekomme.

Sømærkerne sættes selvsagt der, hvor det er mesthensigtsmæssigt.

Har du kendskab til sten og grunde, der ikke findes på kort 118

men gør det i virkeligheden.

Kontakt da Michael Olesen - Roskilde Fjordudvalg via mail på


stenoggrunde@roskildefjordudvalg.dk

 Midlertidig rende gennem arbejdsområde

Ny bøje 304A nordvest for Elleore 


Ny bøje nr. 300B syd for Sælklemmerne

 
   Store sten observeret syd for Døde jord !!

   Ved fejl og mangler på søafmærkningen:

                                                                                         

  Ny Farvandsafmærkning 2005 / 2009  ---->¤

   Kontakt den lokale havnefoged, eller send en mail til RFU vagten