Roskilde fjordudvalg

Ansvarlig for søafmærkningen i

den sydlige del af Roskilde fjord 

                        Siden er under stadig uddybning - opdateret 4. november 2017                                        

                                                                                                                              

 

  Roskilde fjord er et naturskønt farvand i verdensklasse til sejlads, med alt der kan flyde og

med mange havne og fredfyldte ankerpladser.

  Fjorden er lavvandet, med en vanddybde der er, som vinden nu blæser. Hård vind omkring syd giver lavvande,

og hård vind omkring nord giver højvande. 

 

  Vanddybden ved sømærkerne er min. 2,20 m. ved middel vandstand.

  Skibe med en dybdegang på 3,00 m. kan ved middel vandstand, sejle gennem de snævre løb og helt til

  Roskilde.

 

  Dybden i Kølholmrenden er angivet til 2,2 m. på søkortet, men på grund af skallepumpning er her

  mere end 4 m. dybt.

  Strækning med laveste vanddybde er løbet forbi Eskilsø, især fra bøje 208 og til bøje 213 - se kort --> ¤

 

  Sejlads med sejlskibe under højspændings ledningerne ved Skuldelev og Hyldeholm, er mulig med 

  en mastehøjde på max 22 meter. 

  Sejlskibe med større mastehøjde kan/skal kontakte Dong Energy 10 til 14 dage, før en evt. passage 

  under højspændings ledningerne, på mail adr. netcenter@dongernergy.dk

  

 

Søkort opdateret marts 2017

 

Søkort 118 delt på 5 A4 kort

Med et krav fra Geodatastyrelsen kan alle 6 kort, kun åbnes med en kode.     

Søkort 118/1

Søkort 118/2  

Søkort 118/3 

Søkort 118/4 

Søkort 118/5 

 

Lilleø renden Jyllinge --> pdf 

 

Positioner til søkort 118

 

Opdateret nov. 2015 --> pdf

 

www.kronprinsfrederiksbro.dk

 

Åbnings og Spærretider --> ¤

 

Pjece om færdsel på og

omkring Roskilde fjord --> ¤ 

 

Regelsæt for sejlads på

Roskilde fjord 2012 --> pdf

 

Vandscootere ny

bekendtgørelse 

27. januar 2012  ---> pdf

 

 

Roskilde fjord er internationalt 

naturbeskyttelsesområde!

 

 

Risø DTU målestation --->  ¤

 

DMI`s vandstandsmåling i Roskilde havn ---> ¤

 

DMI's temperaturen på vandet i

Roskilde havn ---> ¤

 

Roskilde Fjord ---> ¤

 

Webcam Roskilde havn ---> ¤

 

 

 

 

 

 

Orientering om Roskilde Fjordudvalg ---->¤

4. november 2017

Bemærk at sømærkerne vedligeholdes ikke fra november til april.

 

Midlertidig rende gennem arbejdsområde til den nye vejbro Kronprinsesse Marys Bro. Se kort længere nede på siden.

 

Ny kompasafmærkning ved stengrund syd for Sælklemmerne. Se kort længere nede på siden.

 

13. oktober 2015

Fyrlinjen der leder gennem sejlløbet sydvest for

Veddelev, og til Roskilde havn er nedlagt.

Nu med lys på grøn bøje nr. 310 og rød bøje

nr. 313 ved indsejlingen til Inderbredningen mod

Roskilde havn.

Sømærkernes placering stemmer ikke altid overens med kortet,

da bundforholdene ændre sig med tiden, en forskel på op til 30 m.

kan forekomme.

Sømærkerne sættes selvsagt der, hvor det er mesthensigtsmæssigt.

Har du kendskab til sten og grunde, der ikke findes på kort 118

men gør det i virkeligheden.

Kontakt da Michael Olesen - Roskilde Fjordudvalg via mail på

 

stenoggrunde@roskildefjordudvalg.dk

Midlertidig rende gennem arbejdsområde

Ny bøje nr. 300B syd for Sælklemmerne

 

 

 

   Store sten observeret syd for Døde jord !!

  Anlægsloven for højbroen er nu endelig vedtaget ;)

   Ved fejl og mangler på søafmærkningen:

   Kontakt den lokale havnefoged, eller send en mail til RFU vagten

                   kontakt@roskildefjordudvalg.dk

  Nye sømærker 2013  udlagt 20. juni notat --> ¤

Ny Farvandsafmærkning 2005 / 2009  ---->¤